Nyheter

Extra styrelsemöte 2024-03-17

Extra styrelsemöte 2024-03-17

Möte gällande byns samfällda vägar på Umåker tisdag 26/3 kl. 18 till 20.00

Röbäcks Byamän kallar delägarna till möte på Umåker tisdag 26/3 kl. 18 till 20. 00

Röbäcks bys samfällighetsvägar

Länk till Röbäcks bys samfällighetsvägar

Årsmötesprotokoll 2023

Länk till årsmötesprotokoll 2023-12-09

Ordinarie byastämma 2023 9/12 kl.11.00 Travrestaurangen på Umåker

Ordinarie byastämma 9/12 kl. 11. 00 Travrestaurangen på Umåker Särskilt ärende, förslag som rör en del av byns samfällda vägar och diken

Årsmötesprotokoll 2022

Länk till åsmötesprotokoll 2022-12-10

Ordinarie byastämma 10/12 kl.11.00 på restaurangen Umåker

Röbäcks byamän håller ordinarie byastämma 10/12 kl.11.00 på restaurangen Umåker. Det bjuds på julbord. Anmälan Doris Johansson 070-3989949 senast 7/12. Välkommen!

Styrelsemötesprotokoll 2022-11

Styrelsemötesprotokoll 2022-11

Styrelsemötesprotokoll 2022-10

Länk till Styrelsemötesprotokoll 2022-10-04

Verksamhetsberättelse 2021

Länk till Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Länk till Revisionsberättelse 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Länk till årsmötesprotokollet 2020-12-11

Ordinarie byastämma 11/12 kl.11.00 på restaurangen Umåker

Röbäcks byamän håller ordinarie byastämma 11/12 kl.11.00 på restaurangen Umåker. Det bjuds på jultalrik. Anmälan Doris Johansson 070-3989949 och Arne Lindström 090-46968. Välkommen!

Styrelsemöte 2021-11-22

Länk till styrelsemötesprotokollet 2021-11-22

Röbäcks samfällighetsföreningskartor

Nu finns Röbäcks samfällighetsföreningskartor tillgängliga under Dokument i katalogen Kartor Direktlänk till kartorna

Extra styrelsemöte 2021-10-26

Protokollet finns att hitta under Dokument och katalog 2021

Revisionsberättelse 2020

Nu finns Revisionsberättelse 2020 under Dokument

Verksamhetsberättelse 2020

Nu finns Verksamhetsberättelse 2020 att hitta under Dokument

Ställer in Ordinarie Byastämma 2020-12-05

Röbäcks byamän ställer in årets byastämma på grund av pandemin och myndigheternas rekommendationer. Bokslut, verksamhetsberättelser och övriga stämmohandlingar kommer att läggas ut på vår hemsida i början på december. /Styrelsen
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.