Stadgar

Stadgar finns hos styrelsen och hos fastighetsregistermyndigheten i Västerbotten, och följer gängse stadgar för samfällighetsföreningar. Organisationsnumret är 716465-1635. Räkenskapsperioden är november - oktober, och årsmötet skall hållas i december med annons i ortspressen en vecka innan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.