Styrelsen

Ordförande Arne Lindström 070 - 225 64 79
Sekreterare Doris Johansson 070 - 398 99 49
Kassör Tore Andersson 070 - 299 83 26
Ledamot Sture Janze
Ledamot Nicklas Hilmersson
Suppleant Ulf Adolfsson
Revisor Lars Johansson
Revisor Kristoffer Nilsson
Revisorsuppleant Håkan Jonsson
Valberedning (Sammankallande) Rolf Bergqvist 070 - 345 63 53
Valberedning Britt-Marie Abrahamson
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.